Aanmelding/intake van de leerlingen

Aanmelding van nieuwe kinderen

 

Als u meer informatie wilt over de school of uw kind wilt inschrijven op onze school dan kunt u een afspraak maken met de directie. De directeur voert de intakegesprekken met ouders die een leerling aanmelden of informatie over de school wensen. U kunt uw kind al vanaf 2 jaar aanmelden. Als uw kind bijna vier jaar wordt, (3 jaar, 10 maanden) dan mag uw kind twee dagdelen op school komen om te wennen. U kunt hiervoor een afspraak maken, nadat u de welkomstkaart heeft ontvangen.

 

Wanneer een leerling van een andere basisschool op de Ark komt, zal een kennismakingsgesprek met de intern begeleider plaatsvinden en mag het kind een dag meedraaien in de groep waar hij of zij na plaatsing zal komen. Wanneer nodig zullen we op deze dag ook wat toetsen afnemen. Er zal altijd contact opgenomen worden met de school van herkomst. Als blijkt dat wij aan de onderwijsbehoeften van het kind kunnen voldoen, zal het kind bij ons ingeschreven worden.       

Instromende leerlingen krijgen de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school en de gegevens van het LVS, eventueel aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in.

 

Verder is het belangrijk dat de ouders en/of de verzorgers de doelstelling en de identiteit van de school respecteren. Dit staat ondermeer omschreven in de missie van onze school. Leerlingen die in Diemen wonen, worden -indien wij de juiste ondersteuning kunnen bieden- altijd aangenomen, indien we in de betreffende groep plaats hebben. Kinderen die buiten Diemen wonen, kunnen slechts onder bepaalde omstandigheden op onze school worden ingeschreven. Deze uitzonderingen staan beschreven in ons toelatingsbeleid. Het volledige stuk aangaande ons toelatingsbeleid is in te zien bij de directie.

 

Het beleid van de school is dat tweelingen niet in dezelfde klas geplaatst worden. Dit geldt ook voor andere gezins- en familieleden.