Samenwerking

Op de Ark werken met veel instanties nauw samen. Zo hebben wij een flinke groep mensen, die bij ons de tussenschoolse opvang verzorgen (overblijf). En twee organisaties verzorgen de voor- en naschoolse opvang.
Ook zijn er tal van instanties, die onder schooltijd kinderen begeleiden of ondersteunen. En verder vinden er op school tal van naschoolse activiteiten plaats.

 

Hiernaast vindt u meer informatie over alle partijen waarmee onze school samenwerkt.