Ons motto

Waarmee willen wij ons profileren?
Ons motto is: Zorg voor elkaar!

De slogan “Zorg voor elkaar” is tweeledig te interpreteren. Enerzijds als een opdracht: door ons werk heen is de rode draad, heb zorg voor elkaar! Zorg voor de mensen om ons heen: de kinderen, de ouders, de teamleden, enz. Anderzijds is het een constatering: onze zorg is voor elkaar, is goed geregeld! De personele inzet op het gebied van leerlingenzorg is groot!