BSO Ark in Zuid

Opvang nodig voor of na school? KMN Kind & Co verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO) voor de kinderen van de Ark in Zuid. Met een eigen ruimte binnen de school zorgen de medewerkers van de BSO dagelijks voor een veilige, gezellige en stimulerende omgeving waar kinderen van 4 tot 12 jaar zich thuis voelen. Ook in vakanties en op studiedagen zijn zij geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. BSO Ark in Zuid maakt onderdeel uit van een vijftal bruisende BSO’s in Diemen en Duivendrecht, allemaal gevestigd in basisscholen. Alles wat zij doen staat in dienst van de kinderen. Accommodatie, speelgoed, activiteiten en de professionele begeleiding: alles draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen.

 

Daarbij zoeken zij zoveel mogelijk aansluiting bij het aanbod in de wijk. KMN Kind & Co is al meer dan 30 jaar een stabiele, evenwichtige, gezonde organisatie zonder winstoogmerk. Professioneel, herkenbaar als één organisatie, maar zonder de eigenheid van elke locatie uit het oog te verliezen. Het past bij de pedagogische visie om zo veel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs en als partner in brede scholen te opereren. Voor vragen over beschikbare plaatsen en tarieven kunt u rechtstreeks contact opnemen met de planning via planning@kmnkindenco.nl of via telefoonnummer 030-6004750. In schrijven kan 24 uur per dag digitaal via de website www.kmnkindenco.nl. Voor vragen over de locatie kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers of contact opnemen met clustermanager Janneke van Steenbergen op 06-54693913 en j.vansteenbergen@kmnkindenco.nl