Ouderraad

Namen: 
Voorzitter: Bianca Hamstra
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Wendy Verhage

Leden:
Jenneke Sasbrink
Ewa Kraakman
Karin Groot
Paulien Jaarsma
Nelly Opoku

Serpil Koyuncu

Werkzaamheden:
De ouderraad van de Ark is een actieve club mensen, die de school daar waar mogelijk assisteert.
Bij de organisatie van allerlei festiviteiten in de school wordt door leden van de ouderraad samengewerkt
met teamleden in commissies. Verder vormen zij de spreekbuis van ouders richting het team en de directie.

Geregeld schrijft de ouderraad een stukje in de nieuwsbrief om zo hun activiteiten bij alle ouders bekend te maken.
Als u vragen of opmerkingen voor de ouderraad heeft, kunt u altijd mailen naar onderstaand adres:

 

ouderraad@de-ark.nl