Hulpouders

Zoals u weet is er op school -naast het gewone lesgeven- van alles te doen. De hulp van ouders is daarbij van groot belang. U kunt zich op allerlei terreinen inzetten voor onze school en daarmee voor uw eigen kind.

 

Hieronder vindt u een opsomming van de oudertaken, die bij ons op school bestaan. Wellicht zit er iets bij, waarvoor u wel belangstelling heeft.

 

  • Lid van de ouderraad.
  • Meehelpen bij de organisatie van een feest (Sint, Kerst, enz.).
  • Leider/leidster bij de overblijf (tegen een onkostenvergoeding).
  • Voorlezen aan een groepje kleuters (20 minuten per week op verschillende dagen).
  • Klusouder (voor het uitvoeren van kleine klussen).
  • Hulp bij het uitlenen van boeken uit het documentatiecentrum.
  • Koffieschenken op een tienminutencontactmiddag en/of -avond.
  • Hoofdluiscontrole.
  • De school versieren (rond één van de feesten).

 

U kunt hieronder het formulier downloaden en inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u zo vriendelijk zijn het formulier in ieder geval in te leveren, ook al zou u geen kans zien om bij één van de activiteiten te helpen.

 

Hulpouder: iets voor u?

Meld u zich dan aan bij de directie of vul onderstaand formulier in.

Download