Bovenschools Management

Bovenschools management

Namen: 
Hans Ploeg (directeur-bestuurder)
Armande van Doesburg (adjunct-directeur)

Werkzaamheden:
Hans Ploeg geeft leiding aan het directieberaad, de directeuren van alle scholen die bij Florente Basisscholen zijn aangesloten. Tevens is hij het aanspreekpunt voor het bestuur.

Bezoekadres:      
Sportlaan 2A
1111 PX Diemen.
Telefoon:             020-7531144
E-mail:                info@florentebasisscholen.nl

Brieven voor het bestuur en directeur-bestuurder aan:

Florente Basisscholen
Postbus 58
1110 AB Diemen