Bijdragen

Ouderbijdrage
Om alle binnen- en buitenschoolse activiteiten te kunnen betalen, moeten wij de ouders om een kleine vergoeding vragen. Deze ouderbijdrage, die overigens vrijwillig is, bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. Hieruit worden alle nevenactiviteiten betaald, die niet onder de rijksvergoeding vallen, zoals excursies, het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasvieringen en ons jaarlijkse uitstapje naar Artis.

 

Schoolreisje
De groepen 1 t/m 6 gaan ieder jaar op schoolreisje. Hiervoor wordt een aparte bijdrage gevraagd, afhankelijk van de kosten van de bussen en van het attractiepark. Het laatste jaar was dat € 26,00.

 

Schoolkampen
In groep 7 en 8 gaan de groepen op schoolkamp. Het schoolkamp van groep 7 is twee dagen (1 nacht) en de groepen 8 gaan drie dagen op kamp (2 nachten). De bijdrage voor het kamp van groep 7 is vastgesteld op € 30,00 en de bijdrage van de groepen 8 is € 130,00.
In dat laatste bedrag zitten ook de kosten van diverse extra excursies en de activiteiten aan het eind van het schooljaar. Voor de ouders in groep 8 bestaat ook de mogellijkheid om gebruik te maken van een spaarsysteem.

 

Betaling ouderbijdrage, schoolreisje en kamp
Aan het begin van het schooljaar wordt er naar alle ouders een betaalverzoek gestuurd, hiermee kunt u de ouderbijdrage voldoen. Voor de bijdrage voor het schoolreisje en kamp zal ook een betaalverzoek verstuurd worden een paar weken voordat het schoolreisje of kamp gaat plaatsvinden.