Groep 6

Welkom bij groep 6.

 

6A meester Ingolf en juf Manon

6B juf Margot en juf Karuna

 
Lesactiviteiten:
In het begin van het schooljaar houden we de omgekeerde 10-minuten contacten. U kunt dan als ouder(s) over uw kind vertellen wat van belang is voor goed onderwijs en welbevinden van uw kind. Daarnaast krijgt u een informatieboekje over de lesactiviteiten in groep 6. Dit jaar maken we een start met het geven van huiswerk. De kinderen krijgen iedere week een samenvatting mee om thuis te leren. Ze krijgen hiervoer een toets. Op woensdag kunt u meelopen om een kijkje in de klas te namen. In de klas hangt ook een maandplanning. Ook kunt u de activiteiten in de agenda op Social Schools inzien.

De gymnastiek lessen worden 1x per maand uitgebreid met een ‘natte’ gymles (zwemactiviteiten). De kinderen uit groep zes doen dit jaar voor het eerst mee aan sporttoernooien georganiseerd door de gemeente voor alle scholen in Diemen. In groep zes is dat het ‘vierkorven spel’.
Het zwemtoernooi aan het einde van het schooljaar geldt voor de hele bovenbouw.
Dit jaar hebben we in het kader van de geschiedenis lessen over het Rijksmuseum (de Gouden Eeuw).

Extra activiteiten voor onze klas:
 
Algemene activiteiten: Zie jaarkalender

BERICHTEN

29 nov 2018 - Actie schoenendozen
In de groepen 6 zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het thema 'armoede'. We leerden over het leven van kinderen in ontwikkelingslanden. We vulden in groepjes van 2 of 3 leerlingen een schoenendoos voor een leeftijdsgenootje in een ontwikkelingsland. Inmiddels zijn de mooi versierde schoenendozen op reis!