Groep 5

Welkom bij groep 5. 

 
Leerkrachten:
5A juf Joan en juf Imre
5B juf Rosanne en juf Wendy

Lesactiviteiten:
De leerstof wordt uitgebreid met de vakken aardrijkskunde, natuur & techniek, geschiedenis en studievaardigheden.
Wat ook nieuw is in groep 5: een spreekbeurt houden. De kinderen zoeken zelf een dier uit en gaan daar dan voor de hele groep over vertellen. Verder krijgen de leerlingen een keer per week zwemles en een keer per week gym.

De rekenstof wordt uitgebreid tot 1000. Naast de tafels van 1 t/m 10 ook delen.

We werken met tablets voor de vakken taal, rekenen, woordenschat en technisch lezen.

Extra activiteiten voor de groepen 5: 


Algemene activiteiten:  Zie jaarkalender

BERICHTEN

11 okt 2019 - Kinderboekenweek
Preview foto Vandaag sloten we een leuke kinderboekenweek met het thema 'reizen' af met een kinderboekenmarkt! Kinderen mochten hierbij hun eigen boeken verkopen. Verder hielden we twee keer met succes een leesalarm, mochten kinderen hun favoriete boek mee naar school nemen en werd er extra veel voorgelezen. Zie hier wat creaties van de 'fantasie-mobielen' die kinderen maakten. 

08 okt 2019 - zwemles
Preview foto In groep 5 krijgen de kinderen elke week zwemles. Wat fijn dat onze school tegenover het zwembad zit! Af en toe moeten de kinderen ook oefenen met kleding aan. Een hoop gedoe, maar wel belangrijk!