Groep 4

Welkom bij groep 4.

Leerkrachten:

4A juf Joanne en juf Irma

4B juf Ria en juf Karuna

Lesactiviteiten:
In groep 4 worden de activiteiten van groep 3 uitgebreid.
Voor de vakken rekenen, taal, technisch lezen en woordenschat maken we gebruik van de tablet. Met spelling en begrijpend lezen maken we gebruik van de werk- en verwerkingsboeken.

 

Bij rekenen wordt er aandacht besteed aan het optellen en aftrekken tot en met 100.

Ook de tafels van 1 tot en met 6 en 10 komen aan bod.

Er wordt twee keer per week AVI gelezen met behulp van ouders en één keer per week technisch lezen via de tablet.

De kinderen krijgen voor het eerst begrijpend lezen. Daar beginnen we mee in de tweede helft van het schooljaar. Hierbij leren ze hoe ze het antwoord op vragen terug kunnen vinden in de tekst. Tevens leren ze verschillende soorten teksten te onderscheiden bijv. een recept, een informatieve tekst, een fantasieverhaal of een waargebeurd verhaal.

 

Andere vakken die ook aan bod komen zijn:

Verkeer, engels, kanjertraining, muziek, catechese (trefwoord), gym, tekenen en handvaardigheid.


Extra activiteiten voor de groepen 4:

 

Algemene activiteiten: Zie jaarkalender

BERICHTEN

17 okt 2019 - Kinderboekenweek
Het leesalarm was een succes. Als het alarm af ging, moesten de kinderen op de plek waar ze waren in hun lievelings boek lezen. Zo kon het gebeuren dat je net op weg naar de gymzaal was en moest stoppen om te lezen. Of 10 minuten lezen tijdens het buitenspelen. Het maakte het lezen alleen maar leuker!
 
   
 

17 okt 2019 - Methodeloze dagen
De eerste twee methodeloze dagen van het jaar zijn achter de rug. De kinderen hebben rekenen, taal en spelling gehad volgens de leerlijn maar dan zonder de methodeboeken of tablets. Er is weer hard gewerkt maar dan op een andere manier. De kinderen vonden het leuk!