Groep 3

Welkom bij groep 3.

Leerkrachten:
3A juf Liesbeth

3B juf Astrid

Lesactiviteiten:

Veilig leren lezen:
In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. De methode bestaat uit 12 kernen. Gedurende het eerste half jaar leren de kinderen per week plusminus twee woorden en 2 letters/klanken aan. In de 2e helft van het schooljaar richten we ons op het lezen op tempo en wordt er een begin gemaakt met begrijpend lezen.

 

Zo leer je kinderen lezen en spellen:
De letters en klanken worden ook bij de preventieve instructiemethodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen” gelijktijdig aangeboden. Deze spellingsmethodiek ondersteunt met gebaren het spellingsonderwijs.

 

Connect:
Als kinderen in de 1e helft van het jaar uitvallen bij het lezen wordt er gestart met Connect klanken en letters. Connect is een interventieprogramma voor zwakke lezers. In het schooljaar 2015/2016 zijn wij daar voor het eerst mee gestart en hebben daar goede resultaten mee behaald.

 

Woordenschat:
Op onze school zijn wij gestart met extra aandacht voor woordenschat. In de klas hangen de woorden die per week worden aangeboden in parapluvorm. Bij woordenschat besteden we extra aandacht aan de 2e laags woorden.

 

Rekenen:
Met rekenen werken we met de methode Wereld in getallen. Aan bod komen dit jaar het splitsen t/m 10, bussommen, optellen en aftrekken t/m 20, de getallenlijn t/m 100, klokkijken (halve en hele uren), tellen in sprongen van 1, 2, 5 en 10).

 

Rekenen:

Iedere dag oefenen we 6 redactiesommen bij Dagelijks rekenen. Dit doen wij klassikaal. De kinderen schrijven de antwoorden op een white bordje. 

 

Schrijfonderwijs:
In groep 3 werken wij met de schrijfmethode Pennenstreken. Pennenstreken sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen. Met Pennenstreken leren de kinderen in blokletters schrijven. 

Andere vakken die ook aan bod komen zijn:
- Verkeer (hierbij werken we met de methode Let's go!)
- Engelse les (hierbij werken we met de methode Groove me)
- Kanjertraining
- Muziek (gegeven door een vakdocent, juf Els)
- Tekenen en handvaardigheid (hierbij werken we met de methode Laat maar zien)
- Bewegingsonderwijs (gegeven door een vakdocent, juf Wendy)
- Catechese (hierbij werken we met de methode Trefwoord waar we wekelijks Bijbelverhalen uit voorlezen)

 

Extra activiteiten voor de groepen 3:


Algemene activiteiten:  Zie jaarkalender

Het is hard werken in groep 3 maar het is wel de basis voor de rest van de schooljaren!

BERICHTEN

24 apr 2021 - Methodeloze dag
Preview foto In groep 3 hebben de kinderen gewerkt in de zone van de naaste ontwikkeling! Met 5 dobbelstenen tot 6 -12 - 8 - 20 en tot 100 hebben de kinderen zelf sommen gemaakt en opgelost.

De kinderen hebben met heel veel plezier hard gewerkt. Mooie dag voor kinderen en leerkrachten! Maandag hebben we nog een mooie dag in het verschiet met een speurtocht begrijpend lezen!