Leerkrachten van de "kleine klas"

Namen:
Annemiek de Gier en Joan Oosterman

Werkzaamheden:
De kleine klas is een van de manieren waarop wij leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben
ondersteunen. In de kleine klas komen leerlingen één of twee keer per week voor 1,5 uur, gedurende
een periode van 10 weken. Zij krijgen dan extra uitleg of ondersteuning op het vakgebied waarmee
ze moeite hebben. Dit kan een leervak zijn zoals taal of rekenen, maar je kunt ook denken aan
werkhouding, tempo e.d.

Leerkrachten kunnen kinderen aanmelden voor de kleine klas. De intern begeleider kijkt samen met
de leerkrachten van de kleine klas welke kinderen in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning.
De ouders van de leerlingen die naar de kleine klas gaan worden hiervan op de hoogte gesteld en aan
het eind van de periode uitgenodigd voor een voortgangsgesprekje.

 

Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84