Leerkrachten

Namen:

1/2A                Anne van Hoorn / Monique Touwen
1/2B                Fleur Jacobs
1/2C                Bianca Edel / Annemiek de Gier        
1/2D                Marjanne Bushoff / Monique Touwen
1/2E                Carine Begemann / Wieteke Willems              
3A                   Liesbeth Braam
3B                   Fea Carbaat
4A                   Ria Sporkslede / Manon-Claire Holkema
4B                   Astrid Eschweiler
4C                   Esmeralda Danijeje / Wendy John / Bernadette Settels
5A                   Joanne Kruijswijk / Irma Steur
5B                   Door Sluijter / Thelma Smit
6A                   Nicole van den Brink
6B                   Margot Abels / Manon-Claire Holkema
7A                   Mirjam Kole
7B                   Ingolf van der Zwaag / Imre Bleijerveld
8A                   Joan Goede / Imre Bleijerveld


Werkzaamheden:
Deze leerkrachten staan gedurende de schooldag voor de groep en zijn dus ook aanspreekpunt voor de ouders.
Als u met de leerkracht een gesprek wilt, kunt u het beste even een afspraak maken. Minimaal tweemaal per
schooljaar is er een formeel overlegmoment met alle ouders: de tienminutencontacten.
Deze worden gehouden in november en in februari. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er op een
ouderavond door de leerkrachten uitgelegd wat er in de klas allemaal zoal gebeurt.

Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84