Interne begeleider

Namen:
Nathalie Gerritsen - IB-er voor de kleuterbouw (groep 1/2)
Henny Vermeulen - IB-er voor de andere groepen (groep 3 t/m 8)

Werkzaamheden:
Zij zijn belast met de zorgcoördinatie binnen de school. Zij bewaken het leerlingvolgsysteem en hebben wekelijks een zorgoverleg met de directeur, waarin lopende zaken worden besproken en diverse  beleidszaken worden voorbereid.

Leerkrachten kunnen van hun deskundigheid gebruik maken als zij vragen hebben over een leerling. Ook zitten zij dikwijls bij gesprekken
waarin op een of andere manier de zorg rondom een kind besproken wordt.

Henny Vermeulen is tevens contactpersoon naar de vertrouwenscommissie.


 

 
Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84