Directie

Naam:
Rob Dekker

Werkzaamheden:
Hij is belast met de dagelijkse leiding van de school en dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Ark.
De directeur neemt deel aan het directeurenberaad van de stichting Spirit, een samenwerkingsverband van een
achttal scholen. Daar wordt het meeste beleid ontwikkeld, zodat dezelfde kaders op de verschillende scholen gelden.
Voor de meer schoolspecifieke zaken wordt het beleid ontwikkeld door het team (waar de directeur leiding aan geeft).

Hij is ook het vaste aanspreekpunt voor de ouders. U kunt met hem een afspraak maken via het mailadres van de school: info@de-ark.nl of telefonisch: 020-6994484. Ook kunt u hem gewoon even aanspreken, hij is vrijwel dagelijks op school. Vaak is hij bij het binnengaan van de school te vinden bij de hoofdingang.


 
Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84