Bovenschools management

Namen:
Jan Boomsma (directeur-bestuurder)
Armande van Doesburg (adjunct-directeur)

Werkzaamheden:
Jan Boomsma geeft leiding aan het directieberaad, de directeuren van alle scholen die bij Spirit zijn aangesloten.
Tevens is hij het aanspreekpunt voor het bestuur.

Bezoekadres:      
Kriekenoord 13
1111 PT Diemen.
Telefoon:             020-7531144
E-mail:                directie@spiritbasisscholen.nl

Brieven voor het bestuur en de algemeen directeur kunt u richten aan:

Spirit, stichting voor protestants-christelijk, oecumenisch en katholiek onderwijs
Postbus 58
1110 AB Diemen


 

Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84